Počkejte chvíli...


Podmínky pro používání služby


1.       Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Podmínky pro používání služby upravují poskytovanou službu „HomeMoney“ (dále jen „Služba") a stanoví podmínky, za nichž je poskytovatelem informace a Služby (dále jen „Poskytovatel") Služba poskytována. 
1.2. Tyto stránky, jichž obsluhuje správa webu, jsou on-line služba, která poskytuje informační posluhy z vedení domácího účetnictví, jakož i služby z osobního finančního řízení pro návštěvníky stránek (dále jen "- Uživatelům).
1.3. Veškeré informace (text, obrázky, média, software, kódy a další předměty práv duševního vlastnictví) poskytované Službou (s výjimkou materiálů chráněné autorskými právy, ochrannými známkami pro výrobky a služby (značky) a jiných předmětů práv duševního vlastnictví vlastněných třetími stranami zejména inzerenti) patří do vlastnictví Správy Služby. Tyto informace nemohou být použity jakýmkoli způsobem bez předchozího písemného souhlasu ze strany Správy Služby.

2.       Práva a povinnosti Uživatelů

2.1. Registrace a využívání Služby Uživatelem znamená, že Uživatel souhlasí a je povinen dodržovat všechny tyto podmínky pro používání služeb.
2.2. Uživatel samostatně vyhodnotí všechna rizika spojená s používáním Služby, včetně posouzení spolehlivosti, přesnosti, úplnosti a užitečnosti jejího obsahu.
2.3. Uživatel má právo odmítnout zasílání oznámení poskytovaných Službou. 
2.4. Uživatelé, kteří nechtějí poskytnout svou skutečnou e-mailovou adresu, doporučuje se zaregistrovat novou e-mailovou adresu na některé z bezplatných služeb, a přesměrovat poštu z nové adresy na skutečnou.
 
3.       Práva a povinnosti Provozovatele
 
3.1. Tyto podmínky mohou být zcela nebo částečně změněny Správou Služby, bez předchozího upozornění. Nová verze Podmínek pro používání služeb vstupuje v platnost dnem jejích zveřejnění na webu.
3.2. Správa Služby si vyhrazuje právo zasílat uživatelům novinky Služby, stejně jako informace o nabídce inzerentů.
3.3. Správa webu se zavazuje zachovat funkčnost Služby a vyvinout úsilí k zajištění jejího plynulého a bezchybného provozu.
 
4.       Smluvní odpovědnost a prohlášení o omezení odpovědnosti

4.1. Správa Služby neodpovídá:
4.1.1. za obsah, dostupnost a přesnost materiálů prezentovaných hypertextovými odkazy na webových stránkách Služby;
4.1.2. za obsah, zaměření a činnost společností prezentovaných na webových stránkách Služby hypertextovými odkazy;
4.1.3. za spolehlivost propagačních materiálů obsažených na webových stránkách Služby a kvalitu inzerovaných zboží a služeb;
4.1.4. za ztrátu osobní informací Uživatelů;
4.1.5. za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody (ztráty), vzniklé v důsledku použití (nějak spojeným s užíváním) nebo nemožnosti použití Služby;
4.1.6. za neoprávněný přístup třetích stran k informací uložené v systému.
4.2. Správa webu se zavazuje, že nebude poskytovat informace o Uživatelích Služby k využití třetím osobám.
4.3. Uživatel neodpovídá za bezpečnost svého uživatelského jména a hesla.